Kalkulator i Zekatit

Nisabi në këtë moment është 6451.39 CHF: Duke përdorur vlerën e 91.6 gram ari 24k. Burimi

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Paratë që i kam borxh

Fr.
Fr.

Llogarit Zekatin

0.00 CHF

Sigurohuni që totali i Zekatit tuaj
të tejkalojë Nisabin: 6451.39 CHF

Scan the code