Dhurimi për shkollën është një gjest i vogël, por me impakt të madh në rrugën drejt një arsimi më të drejtë dhe të barabartë.

Scan the code