Një delegacion i Shoqatës Bamirëse “Vatan” u prit nga Referentët e Myftinisë së Gostivarit, ku patën biseda të ndryshme për bashkëpunimin në ndihmën për shkollën e hifzit. Shoqata Vatan ofroi një kontribut financiar të rëndësishëm për të mbështetur shkollën në këtë qytet. Në takimin e rëndësishëm morën pjesë personalitete të rëndësishme si Jusuf Xheladini, referent fetar arsimor; Harbin Osmani, referent për anëtarësi; dhe Mallzim Zendeli, referent për financa.

Scan the code