Ndihma financiare është e rëndësishme për shkollat me burime të kufizuara. Kontributi ynë mund të përmirësojë infrastrukturën, kushtet e mësimit, dhe trajnimin e mësuesve.

Scan the code